Skogn Luftsportsklubb

Foto: Skogn Luftsportsklubb

Foto: Skogn Luftsportsklubb

Fult navn:  Skogn Luftsportsklubb
Destinasjoner: Trøndelag og Norden
Flymateriell: Flyparken
Handlingagent: Klubben selv
Foto: Terry Shepherd

Foto: Terry Shepherd