Trident Juncture 2018

NATOs største militærøvelse i Norge etter den kalde krigen skal holdes i Norge i oktober og november 2018. Øvelsen vil kunne merkes i hele landet, men spesielt i Trøndelag og sørover.

Det er ventet rundt 40.000 soldater som skal delta i øvelsen, og de største styrkene er ventet til Trøndelag og Værnes, derav USA sin styrke.

Mer info hos Forsvaret: Forsvaret – Trident Juncture 2018

I tillegg til 40.000 soldater er det ventet opptil 130 fly og helikoptre, 70 båter og opptil 10.000 kjøretøy

  • Her finner du oversikt over fly og helikoptre som er ventet inn til Værnes, før, under og etter øvelsen for å frakte inn soldater og materiell til Trident Juncture 2018. – Les mer her.
  • Her finner du informasjon om fly og helikoptre som vil ha base på Værnes under Trident Juncture 2018. – Les mer her.