Trident Juncture 2018

NATOs største militærøvelse i Norge etter den kalde krigen skal holdes i Norge i oktober og november 2018. Øvelsen vil kunne merkes i hele landet, men spesielt i Trøndelag og sørover.

Det er ventet rundt 35.000 soldater som skal delta i øvelsen, og de største styrkene er ventet til Trøndelag og Værnes, derav USA sin styrke.

Mer info: Forsvaret – Trident Juncture 2018

Reklamer