Atlantic Airways

Fult navn: Færøyene Atlantic Airways
Charterdestinasjoner: Diverse enkeltchartre til Europa og Vagar
Flymateriell: Airbus A319
Handlingagent: Widerøe Ground Handling

Historie:

Reklamer